Логин, Email или тел.:

Пароль:

Maniac Butcher "Epitaph - The Final Onslaught Of Maniac Butcher" (2000)

Краткая информация
Рейтинг: 
Стиль:Black Metal
Группа:Maniac Butcher
Альбом:Epitaph - The Final Onslaught Of Maniac Butcher
Год:2000
Откуда:Чехия
Трек-лист
1. Co Dobré Pro Mne, Dobrým Jest - To Pravidlem Nemìnným Provázejíc Konání Mé Životem Mým Povšechným
2. Bitva Rozhodující V Krvi Ouspìšnì Vybojována Jest, A Tím I Toto Tažení Vojnové Zakonèení Zdárného Dosahuje
3. Ve Stínu Hor Krušných, Na Bøezích Øeky Oharky, V Kraji V Tom, Nech Po Tøi Dny Následující Medovina Proudem Prolévána Jest V Oslavu Našeho Vítìzství
4. Znaèní Mordové Se Dìjí Lidu Žebravému V Kraji Žateckém, Nebolièto Jednomu Každému Státi Se Tak, Nehyhnutelným Zdá Se Být
5. Zkušenost I Nauèení Závìreèné, Výhodné K Dojití Uplatnìní Pøede Všemi U Králùch, Vladaøùch, Vojvodùch I Druhých Panovníkùch Všelikerých
Полное время альбома: 34:46
Full-length, Pussy God Records, 2000.
Группа Maniac Butcher
Maniac Butcher - легендарная блэк-метал-группа из Чехии. Официально группа была образована в 1992 году, однако сама группа формировалась с 1988 года. Группа играла образцовую музыку жанра, как и многие другие подобные коллективы того времени.
Добавил Lord Seth | Дата: 22 апреля 2009 г. | Просмотров: 1449